De scherpste prijs voor al uw verzekeringen

Wie een hypotheek afsluit, krijgt automatisch met verzekeringen te maken. Wij bieden u het gemak van 'álles onder één dak'. Samen bekijken wij de risico's die er voor u zijn en geven wij onafhankelijk advies. Voor een update van uw lopende verzekeringen kunt u vrijblijvend bij ons terecht. Onderstaand een beknopt overzicht van de meest voorkomende verzekeringen:

Inboedelverzekering

De inboedelverzekering dekt de schade aan uw particuliere huisraad. Bij deze verzekering is de nieuwwaarde van uw inboedel de basis voor het verzekerde bedrag en de premie. U kunt de waarde van de inboedel op eenvoudige wijze berekenen met een inboedelwaardemeter. Met de inboedelwaardemeter wordt er een garantie tegen onderverzekering verleend.

Woonhuisverzekering

Met een Woonhuisverzekering bent u verzekerd tegen de meest voorkomende schade in of rondom uw woning, garage of schuur.

De herbouwwaarde van de woning kan eenvoudig worden berekend met een herbouwwaardemeter. Met deze herbouwwaardemeter wordt er een garantie tegen onderverzekering verleend.

AVP

De aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP) beschermt uw vermogen in geval van aansprakelijkheid voor schade die u aan anderen heeft toegebracht. Verzekerd is de schade die veroorzaakt is in de hoedanigheid van particulier en/of gezin. Ook schade veroorzaakt ten tijde van het verrichten van vrijwilligerswerk en schade door huisdieren valt onder de dekking.

Rechtsbijstand

De rechtsbijstandverzekering voor particulier of gezin geeft recht op hulp in het geval u juridisch assistentie of advies nodig heeft. Verzekerd zijn o.a. verhaalsacties en de kosten voor het inschakelen van deskundigen en/of specialisten. Ook de eventuele gerechts- en griffiekosten evenals de veroordeling tot het betalen van de kosten van de tegenpartij vallen onder de dekking. De verzekering geeft dekking voor bijna alle juridische geschillen in zaken waar een particulier mee te maken kan krijgen.

Autoverzekering

Bij de verzekering van uw auto komen een aantal dekkingsvormen voor:

  • De WA-verzekering (Wettelijke Aansprakelijkheid) is verplicht voor alle motorrijtuigen en dekt de schade die u met het verzekerde voertuig toebrengt aan anderen. De cascoverzekering dekt schade aan of het verlies van het verzekerde voertuig zelf door de meest uiteenlopende schadeoorzaken.
  • De combinatie van casco- en WA-verzekering wordt ook wel “all-riskverzekering” genoemd.
  • Op de premie voor de autoverzekering wordt “B/M-korting” (bonus/malus) of “no-claim korting” verleend. Deze korting wordt berekend aan de hand van het aantal opgebouwde schadevrije jaren.
  • De autoverzekering kan onder meer worden uitgebreid met een rechtsbijstand- en/of een ongevallen inzittenden verzekering.

Uiteraard kunt u ook bij ons terecht voor de verzekering van uw bromfiets, motorfiets of oldtimer.

Neem contact op