Rentestanden, privacy en formulieren

Rente tarieven vanaf 2,1 %

Rentetarieven per  28 juni 2023
  NHG 90% marktwaarde
variabel 2,10% 2,10%
1 jaar vast 2,10% 2,10%
5 jaar vast 3,66% 3,90%
10 jaar vast 3,96% 3,95%
20 jaar vast 4,10% 4,44%
30 jaar vast 4,22% 4,56%

Downloads

 

 

Privacyverklaring

De Hypotheekwereld Hulst kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van De Hypotheekwereld Hulst, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan De Hypotheekwereld Hulst verstrekt. De Hypotheekwereld Hulst kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres  

Waarom De Hypotheekwereld Hulst gegevens nodig heeft

De Hypotheekwereld Hulst verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan De Hypotheekwereld Hulst uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

Hoe lang De Hypotheekwereld Hulst gegevens bewaart

De Hypotheekwereld Hulst bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met anderen

De Hypotheekwereld Hulst verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar contact@dehypotheekwereldhulst.nl. De Hypotheekwereld Hulst zal zo snel mogelijk, maar binnen 4 weken, op uw verzoek reageren.   

Beveiligen

De Hypotheekwereld Hulst neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van De Hypotheekwereld Hulst maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door De Hypotheekwereld Hulst verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met De Hypotheekwereld Hulst op via contact@dehypotheekwereldhulst.nl.

www.dehypotheekwereldhulst.nl is een website van De Hypotheekwereld Hulst.

De Hypotheekwereld Hulst is als volgt te bereiken:

Post en tevens vestigingsadres: ’s Gravenhofplein 8   4561 AJ   Hulst

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 21018268

Telefoon: 0114 – 320834

E-mailadres: contact@dehypotheekwereldhulst.nl